Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Kwestionariusze ŻRdFF
                        

    AnnaE 

Wszystkie osoby z ŻRFF, które jeszcze tego nie uczyniły, prosimy o przesłanie wypełnionych kwestionariuszy ŻRFF.

Należy je wydrukować, własnoręcznie wypełnić i wysłać na adres Księdza Dyrektora.

 

Ks. Marcin Socha

 Parafia Świętego Anioła Stróża, Gorzyce

 

Kwestionariusze są niezbędną dokumentacją przynależności Damy czy Rycerza do Żywego Różańca FF.

Są jednym z wymogów stawianych przez Ceremoniał Żywego Różańca.

1. Wniosek - stanowi dowód zgłoszenia swego akcesu do ŻRFF (zostaje w Księdze ŻRFF u Księdza Dyrektora),

2. Ewidencja - Karta Ewidencyjna zgłaszającej się osoby - stanowi kartę Księgi ŻRFF i pozostaje u Księdza Dyrektora,

3. Legitymacja - (wzór do wyboru) zatwierdzona przez Księdza Dyrektora, zostaje odesłana na wskazany adres Damie czy Rycerzowi ŻRdFF.

 

Poniższe wzory są niedoskonałym przykładem. Istotna jest zawarta w nich treść. Jeśli potraficie wykonać wzory lepszej jakości (bez zmiany sensu tekstu), to proszę. Będą przyjęte jako obowiązujące.

_______________________________________________________________________


  ________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

Wzory wykonane przez ś.p.  Rycerza Dr. Morelasa:

 Legitymacja Damy Żywego Różańca FF

 

 

________________________________________________________________________

 Legitymacja Rycerza Żywego Różańca FF

 

 

________________________________________________________________________

lub uniwersalna

 _________________________________________________________________________

Proszę o wysłanie oprócz tych druków, dodatkowej koperty ze znaczkiem pocztowym, zaadresowanej do siebie. Otrzymacie w niej drogą pocztową swoją legitymację, podpisaną i odczytaną uroczyście podczas kolejnego obrzędu Wpisu do Księgi ŻRFF.

 

Ksiądz Dyrektor oczekuje na brakujące zgłoszenia. To jest bardzo ważne, bo Księga ŻRFF powinna być kompletna.

Jeśli Dama lub Rycerz ŻRFF do tej pory nie wypełnili niezbędnych druków, a mają problemy z ich wydrukowaniem, bardzo proszę o przesłanie na mój adres e-mail niezbędnych danych. Zrobię to za Was, a Wasz mail będzie stanowił formę podpisu pod wnioskiem.
Proszę pamiiętać o podaniu nicka stosowanego przez Was na forum, a także numeru Waszej Róży.

_________________________________________________

Zgłoszenia do Żywego Różańca FF pod linkami: 

 

pismejker.yuku.com/topic/32/Przydaaby-si-Dama-albo-Rycerz-zgoszenia-ywego-R#.UtfwS7QeUgQ

excathedra.pl/index.php

www.ivrp.pl/viewtopic.php