Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Rozważania tajemnic różańcowych wg św. Ludwika Marii Grignion de Monfort
 

 

Tytus1

 

W swoich wielu objawieniach na ziemi, jak w Lourdes i w Fatimie, Maryja Dziewica zawsze zalecała odmawianie Różańca świętego, żeby utrzymać pokój i położyć kres herezjom. Św. Dominik otrzymał objawienie Różańca Świętego w czasie, gdy Kościół znalazł się w krytycznej batalii przeciw herezji Albigensów. Stało się to w Prouille, we Francji w roku 1208, kiedy Dominik nagle doświadczył objawienia Błogosławionej Matki, która powiedziała: "Nie można się dziwić , że uzyskałeś tak mało owoców ze swojej pracy. Wykonywałeś ją na jałowej ziemi, nie nawodnionej jeszcze kroplami Laski Bożej. Kiedy Bóg chciał odnowić oblicze ziemi, zaczynał od zesłania na nią uzyżniającego deszczu Pozdrowienia Anielskiego. Dlatego módl się moim psałterzem złozonym ze 150 Pozdrowień Anielskich i pietnastu Ojcze Nasz, a otrzymasz obfite żniwo."

Sto pięćdziesiąt Zdrowasiek w Całym Różańcu przypominają 150 psalmów Psałterza Dawidowego i dlatego mówi się o Różańcu, że jest on Psałterzem Maryi.

Nabożeństwo różańcowe zaprowadzone zostało pod Boskim natchnieniem przez św. Dominika około roku 1206, w odpowiedzi na prośby zanoszone do Matki Bożej o pomoc w pokonaniu herezji albigensów.

Matka Boża dała Różaniec Kościołowi jako szczególnie skuteczny środek dla zniszczenia herezji, pokonania wrogów Kościoła, nawrócenia dusz i odwrócenia gniewu Bożego.

Nadprzyrodzone pochodzenie Różańca zostało potwierdzone przez długi szereg papieży, poprzez Leona X (1521), św. Piusa V (1572), Grzegorza XIII (1585), Sykstusa V (1590), Klemensa VIII (1605), Aleksandra VII (1667), bł. Innocentego XI (1689), Klemensa XI (1721), Innocentego XIII (1724), Benedykta XIV (1758) i samego Leona XIII (1903).
Paweł VI, w jedności ze swymi poprzednikami, włączając w to Leona XIII i w zgodzie z autorytatywnym nauczaniem św. Piusa V, potwierdził, że elementami różańca „uporządkowanymi i powiązanymi ze sobą” są: trzy cykle tajemnic, wyrażających tajemnicę Chrystusa, zgodnie z nauczaniem św. Pawła. 150 Zdrowaś Maryjo, odmawianych w trzech cyklach po pięćdziesiąt, w analogii do Psałterza, co jest zwyczajem tak starym, jak samo to nabożeństwo.

Paweł VI wyraźnie więc dał do zrozumienia, że różaniec nie jest jakimś podlegającym zmianom zestawem modlitw, który może być przerabiany, kiedykolwiek komuś będzie się wydawało, że to dobry pomysł – ale trójjedyną strukturą złożoną z „elementów odpowiednio uporządkowanych i powiązanych ze sobą”, starożytnym kamieniem węgielnym katolickiej pobożności ludowej, zatwierdzonym od wieków przez Magisterium.

************

Papież Jan Paweł II 16 października 2002 roku dodał część IV różańca św. Tajemnice Światła - LIST APOSTOLSKI: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

Różaniec w formie, jaka przyjęła się w najbardziej rozpowszechnionej praktyce, zatwierdzonej przez władze kościelne, wskazuje tylko niektóre spośród tak licznych tajemnic życia Chrystusa. Taki wybór podyktował pierwotny schemat tej modlitwy, nawiązujący do liczby 150 Psalmów.

Uważam jednak, że aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca, stosowne byłoby uzupełnienie, które — pozostawione swobodnemu wyborowi jednostek i wspólnot — pozwoliłoby objąć także tajemnice życia publicznego Chrystusa między chrztem w Jordanie a męką. Cytat z ROSARIUM VIRGINIS MARIAE (RVM, 19)
Jan Paweł II - wprowadził tajemnice światła, ale przy tym wyrażnie zaznaczył, że nie są obowiązkowe.

Pewnego razu, gdy papież bł. Pius IX osobiście oprowadzał grupę gości po watykańskich przestrzeniach, zapytano go o najcenniejszy skarb, jaki kryją okalające mury. Sądzono bowiem, że wskaże na któreś z licznych i cennych dzieł. On jednak sięgnął do kieszeni i wyciągnął z niej różaniec. Uniósł go wysoko i trzymając go tak, powiedział: „To najcenniejszy skarb Watykanu. Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat”.

************

Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał sobie rady z nauką. W końcu biskup postawił decydujące pytanie: "Czy umiesz odmawiać różaniec?", "Kocham tę modlitwę!" odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: "Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem".

************

Święty Maksymilian, odnośnie modlitwy, pisał:
"Potężna jest więc modlitwa, a już bez granic potężna, jeżeli się do Niepokalanej zwraca, która jako Niepokalana jest wszechwładną Królową nawet Serca Bożego".

Gdyby był lepszy środek niż Różaniec dla ratowania świata, Maryja na pewno by nam o nim powiedziała ( oczywiście Eucharystia jako najwyższa ofiara jest największym zjednoczeniem się z Bogiem). Póki co prawie w każdym objawieniu Niepokalana mówi o Różańcu.
Synu i Córko Maryi, pomóżmy Jej ratować świat odmawiając Różaniec. Ona oto nas prosi. To najlepsze narzędzie pokoju. Wiedz, że to modlitwa królewska. W żadnej innej nie wypowiada się tyle razy imienia najwyższego Króla- Jezus, i najwyższej Królowej - Maryja. Ponad połowa tej modlitwy to cytowanie Pisma Świętego i przede wszystkim ma ona charakter kontemplacyjny. Nie bądź obojętny, wobec tej Bożej promocji, która może uchronić świat, a która jest owocem Jego miłosierdzia.

Odmawiaj jedną dziesiątkę dziennie, a zobaczysz, że Maryja będzie Cię zmieniała, a przez Ciebie świat. Ale pamiętaj, owoce Różańca są długo niewidoczne, dlatego wydaje się on nudny. Szatan zrobi wszystko, byś tej modlitwy nie odmawiał, bo wie, że ona otworzy Twoje serce na największą miłość, jaką jest Bóg, i że przez Nią będziesz rządził światem , wypraszając dla niego łaskę pokoju przed obliczem Boga i Maryi.

Przyjacielu Boga i Niepokalanej! Klęknij jeżeli tylko się zdecydujesz i poproś o łaskę odmawiania Różańca. Poproś Maryję by Ci pomogła odmawiać jedną dziesiątkę dziennie. Módl się jak najczęściej w intencji pokoju.
Oddaj swoją wolę Matce Bożej i módl się na Różańcu!

Fragmenty Młodzi Apostołowie Różańca Rycerstwa Niepokalanej

************

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. "Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże". Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: "Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż". Ludwik Pasteur był jednym z największych naukowców w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Kazdego dnia odmawiał różaniec!

************

Kamery telewizyjne zarejestrowały, że kiedy senator Robert Kennedy został śmiertelnie raniony przez zamachowca, jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do kieszeni, wyjęcie różańca i przytulenie go do swego serca.TAJEMNICE RADOSNE


Rozważania modlitw wstępnych Różańca świętego:

CREDO

Wyznanie wiary:
Skład Apostolski ( Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego ... )
- Wierzę w obecność Boga
- Wierzę w Słowo Ewangelii
- Wyznaję posłuszeństwo Ojcu Świętemu jako Wikariuszowi Jezusa Chrystusa

Ofiarujemy Ci Najświętsza Dziewico to Wierzę ... , aby uczcić Twoją wiarę tutaj na ziemi i prosić Cię, abyś pozwoliła nam uczestniczyć w Twojej wierze.

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, aby adorować Cię w Twojej Jedności i uznać, że jesteś przyczyną, początkiem i końcem wszystkich rzeczy.

3 x Zdrowaś Maryjo:
1. Aby wielbić Ojca Przedwiecznego, który w kontemplacji rodzi swojego Syna.
2. Aby wielbić Syna Bożego równego Ojcu, który razem. z Nim we wzajemnej miłości rodzi Ducha Świętego.
3. Aby wielbić Ducha Świętego, który przez miłość od Ojca i Syna pochodzi.

Ofiarujemy Ci Trójco Przenajświętsza te trzy Zdrowaś Maryjo, aby podziękować Ci za wszystkie łaski, których udzieliłaś Maryi i nam przez Jej pośrednictwo!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


CZĘŚĆ RADOSNA. TAJEMNICA I
Zwiastowanie Najświetszej Maryi Pannie

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoje niezmierzone miłosierdzie.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Pierwszy dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci wcielenia Syna Bożego, pragnąc:

1. Ubolewać nad losem nieposłusznego Adama i słuszną karą, jaka spadła na niego oraz jego dzieci.
2. Uczcić pragnienia patriarchów i proroków, którzy wyczekiwali Mesjasza.
3. Uczcić pragnienia i modlitwy Najświętszej Maryi Panny i Jej zaślubiny ze św. Józefem.
4. Wysławiać miłosierdzie Boga Przedwiecznego, który dał nam swojego Syna.
5. Wysławiać miłość Syna, który oddał siebie za nas.
6. Rozważać misję i pozdrowienie Archanioła Gabriela.
7. Rozważać dziewiczą obawę Maryi.
8. Wysławiać wiarę i zgodę Najświętszej Maryi Panny na przyjęcie do swego łona Zbawiciela.
9. Rozważać formowanie się duszy i ciała Jezusa Chry¬stusa w łonie Matki Najświętszej za sprawą Ducha Świętego.
10. Rozważać adorację Słowa Wcielonego przez aniołów w łonie Maryi.

Chwała Ojcu ...

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekaja a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. – /św. Maksymilian Maria Kolbe/


CZĘŚĆ RADOSNA. TAJEMNICA II
Nawiedzenie Św. Elżbiety

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twój nieskończony majestat.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Drugi dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci wizyty Najświętszej Maryi Panny u swojej krewnej św. Elżbiety, pragnąc:

1. Uczcić radość serca Maryi z Wcielenia i zamieszkanie Słowa Przedwiecznego w jej łonie.
2. Rozważać Ofiarę Jezusa Chrystusa, jaką złożył swojemu Ojcu przychodząc na świat.
3. Wysławiać upodobanie Pana Jezusa w pokornym i dziewiczym łonie Maryi.
4. Rozważać obawę św. Józefa na wieść o brzemienności Maryi.
5. Rozważać dobór wybrańców Pana Jezusa i Maryi dokonany w jej łonie.
6. Rozważać gotowość Najświętszej Maryi Panny do odwiedzin swojej krewnej.
7. Pozdrowienie Maryi oraz uświęcenie św. Jana Chrzciciela i jego matki, św. Elżbiety.
8. Wysławiać wdzięczność Najświętszej Dziewicy okazaną Bogu w Magnificat.
9. Wielbić miłosierdzie i pokorę Maryi w pomocy, jaką okazała swojej krewnej, św. Elżbiecie.
10. Rozważać wzajemną zależność Pana Jezusa i Maryi, jaką winniśmy odczuwać względem bliźnich.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …


CZĘŚĆ RADOSNA. TAJEMNICA III
Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją niezmierzoną wszechmoc i bogactwo Twoje.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Trzeci dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci narodzenia Pana Jezusa, pragnąc:

1. Rozważać odrzucenie i pogardę okazaną Bożej Rodzicielce i św. Józefowi w Betlejem.
2. Uczcić ubóstwo stajenki, w której Bóg przyszedł na świat.
3. Wysławiać najwyższe oddanie i niezwykłą miłość Maryi, kiedy nadszedł czas rozwiązania.
4. Wysławiać narodzenie Zbawiciela bez jakiegokolwiek naruszenia dziewictwa Maryi.
5. Uczcić adorację i śpiew aniołów w chwili narodzenia Pana Jezusa.
6. Wielbić zachwycające piękno Jego Boskiego dziecięctwa.
7. Uczcić przyjście do stajenki pasterzy ze swoimi skromnymi darami.
8. Uczcić obrzezanie Dzieciątka Jezus i Jego pełen miłości ból.
9. Uczcić nadanie Zbawicielowi imienia Jezus.
10. Uczcić adorację Trzech Króli i ich dary

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …


CZĘŚĆ RADOSNA. TAJEMNICA IV
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją nieskończoną mądrość.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Czwarty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci ofiarowania Pana Jezusa w świątyni przez ręce Maryi, pragnąc:

1. Rozważać posłuszeństwo Pana Jezusa i Maryi Staremu Prawu.
2. Rozważać poświęcenie się Pana Jezusa w swoim człowieczeństwie wobec Prawa.
3. Rozważać poświęcenie się Matki Bożej w swoim wyróżnieniu wobec Prawa.
4. Wysławiać radość i pieśń Symeona oraz prorokini Anny.
5. Uczcić wykupienie Jezusa Chrystusa przez ofiarowanie dwóch synogarlic.
6. Uczcić rzeź świętych niewiniątek dokonaną przez okrutnego Heroda.
7. Uczcić ucieczkę Najświętszej Rodziny do Egiptu.
8. Uczcić tajemniczą obecność Pana Jezusa w Egipcie.
9. Uczcić Jego powrót do Nazaretu.
10. Rozważać wzrastanie Jezusa Chrystusa w latach i w mądrości.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …


CZĘŚĆ RADOSNA. TAJEMNICA V
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją niepojętą świętość.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Piąty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci odnalezienia przez Maryję i św. Józefa Pana Jezusa, który przebywał w świątyni wśród uczonych w Piśmie, pragnąc:

1. Rozważać jego ukryte, pracowite i pełne posłuszeństwa życie w domu w Nazarecie.
2. Rozważać jego mowę i Jego odnalezienie w świątyni.
3. Rozważać jego post i kuszenie na pustyni.
4. Uczcić Jego chrzest udzielony przez św. Jana Chrzciciela.
5. Rozważać Jego zachwycające kazania.
6. Wysławiać Jego zdumiewające cuda.
7. Rozważać wybór dwunastu Apostołów i moc jaką ich obdarzył.
8. Uczcić Jego cudowne Przemienienie.
9. Uczcić umycie nóg Apostołom.
10. Uczcić i wysławiać ustanowienie Najświętszego Sakramentu.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …TAJEMNICE BOLESNE

Rozważania modlitw wstępnych Różańca świętego:

CREDO

Wyznanie wiary:
Skład Apostolski ( Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego ... )
- Wierzę w obecność Boga
- Wierzę w Słowo Ewangelii
- Wyznaję posłuszeństwo Ojcu Świętemu jako Wikariuszowi Jezusa Chrystusa

Ofiarujemy Ci Najświętsza Dziewico to Wierzę ... , aby uczcić Twoją wiarę tutaj na ziemi i prosić Cię, abyś pozwoliła nam uczestniczyć w Twojej wierze.

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, aby adorować Cię w Twojej Jedności i uznać, że jesteś przyczyną, początkiem i końcem wszystkich rzeczy.

3 x Zdrowaś Maryjo:
1. Aby wielbić Ojca Przedwiecznego, który w kontemplacji rodzi swojego Syna.
2. Aby wielbić Syna Bożego równego Ojcu, który razem. z Nim we wzajemnej miłości rodzi Ducha Świętego.
3. Aby wielbić Ducha Świętego, który przez miłość od Ojca i Syna pochodzi.

Ofiarujemy Ci Trójco Przenajświętsza te trzy Zdrowaś Maryjo, aby podziękować Ci za wszystkie łaski, których udzieliłaś Maryi i nam przez Jej pośrednictwo!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


CZĘŚĆ BOLESNA. TAJEMNICA I
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając istotę Twej szczęśliwości.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Szósty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy, by uczcić agonię Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, pragnąc:

1. Rozważać chwile odosobnienia Chrystusa Pana, jakie były w Jego życiu, szczególnie zaś Jego modlitwę w Ogrodzie Oliwnym.
2. Wielbić Jego pełne pokory i żarliwości modlitwy w całym życiu i w przeddzień Męki.
3. Wysławiać Jego cierpliwość i łagodność z jaką odnosił się do swoich Apostołów w czasie swego życia, a szczególnie w Ogrodzie Oliwnym.
4. Rozważać rozterki Jego duszy podczas całego życia, a szczególnie w Ogrodzie Oliwnym.
5. Uczcić strumyki krwi, w których zatapiał Go ból.
6. Rozważać pocieszenie Anioła w chwili Jego agonii.
7. Rozważać zgodność z wolą Ojca pomimo sprzeciwu ludzkiej natury Syna Bożego.
8. Wysławiać odwagę, zjaką wyszedł naprzeciw swoim oprawcom i siłę słowa, z jaką ich powalił i podźwignął.
9. Rozważać zdradę Judasza i pojmanie przez żydów.
10. Rozważać opuszczenie przez Apostołów.
Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …

 

CZĘŚĆ BOLESNA. TAJEMNICA II
Biczowanie Jezusa Chrystusa

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją zachwycającą cierpliwość.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Siódmy dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci krwawego biczowania naszego Zbawiciela, pragnąc:

1. Uczcić łańcuchy i sznury, jakimi związano Jezusa.
2. Uczcić policzek otrzymany od Kajfasza.
3. Rozważać potrójne zaparcie się św. Piotra.
4. Rozważać upokorzenia, jakich doznał u Heroda, kiedy odziano Go w lśniący płaszcz.
5. Rozważać całkowite odarcie Go z szat.
6. Rozważać pogardę i obelgi jakimi obrzucili Go oprawcy na widok Jego nagości.
7. Uczcić rózgi i bicze, jakimi Go bito i kaleczono.
8. Uczcić słup, do którego był przywiązany.
9. Wielbić Krew, jaką przelał i Rany, jakich doznał.
10. Rozważać Jego upadek we krwi z wyczerpania.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …


CZĘŚĆ BOLESNA. TAJEMNICA III
Cierniem ukoronowanie Jezusa Chrystusa

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoje niewysłowione piękno.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Ósmy dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci okrutnego ukoronowania cierniem Pana Jezusa, pragnąc:

1. Uczcić Jego trzecie odarcie z szat.
2. Uczcić koronę cierniową.
3. Uczcić chustę, jaką zawiązano Mu oczy.
4. Rozważać policzkowanie i plucie Mu w twarz.
5. Uczcić stary płaszcz, jaki nałożono Mu na ramiona.
6. Uczcić trzcinę, którą włożono Mu do rąk.
7. Uczcić ostry kamień, na którym siedział.
8. Rozważać obelgi i zniewagi, jakimi Go obrzucano.
9. Wielbić Krew wylewającą się z Jego godnej uwielbienia głowy.
10. Wielbić włosy i brodę, jakie Mu wyrywano

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …


CZĘŚĆ BOLESNA. TAJEMNICA IV
Dźwiganie Krzyża

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją bezgraniczną wszechmoc.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Dziewiąty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy, by uczcić cierpliwość i wytrwałość naszego Pana Jezusa Chrystusa we wchodzeniu z krzyżem na Kalwarię, i pragnąc:

1. Rozważać wyprowadzenie przed tłum Chrystusa Pana w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym i słowa Piłata: Ecce Homo - Oto Człowiek.
2. Rozważać uwolnienie zbrodniarza Barabasza, a nie Jego.
3. Rozważać fałszywe świadectwa, jakie przeciwko Niemu złożono.
4. Rozważać skazanie Go na śmierć.
5. Wysławiać upodobanie z jakim objął i ucałował krzyż.
6. Wysławiać straszliwy wysiłek, jaki musiał włożyć w niesienie krzyża.
7. Uczcić upadek z wycieńczenia pod ciężarem krzyża.
8. Rozważać bolesne spotkanie z Jego Najświętszą Matką.
9. Uczcić chustę św. Weroniki, na której odbiła się Jego Boska twarz.
10. Uczcić łzy Matki Najświętszej i pobożnych kobiet jerozolimskich, które podążały za Nim na Kalwarię.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …


CZĘŚĆ BOLESNA. TAJEMNICA V
Ukrzyżowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją budzącą trwogę sprawiedliwość.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Dziesiąty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci śmierci krzyżowej naszego Zbawiciela, pragnąc:

1. Wielbić pięć Ran Jezusa Chrystusa i Jego Krew przelaną na krzyżu.
2. Wielbić Jego przebite Serce i Krzyż, na którym zawisło Zbawienie świata.
3. Uczcić gwoździe i włócznię, które Go przebiły, gąbkę i ocet, jakim Go pojono.
4. Rozważać wstyd i hańbę, jakich doznał poprzez obnażenie i ukrzyżowanie pośród dwóch łotrów.
5. Rozważać współcierpienie Jego Najświętszej Matki.
6. Rozważać siedem ostatnich słów. *)
7. Rozważać jego opuszczenie i milczenie.
8. Rozważać smutek całego wszechświata.
9. Uczcić i wysławiać Jego okrutną śmierć.
10. Uczcić zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …

*) Siedem Słów Jezusa:

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja.

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Pragnę.

Wykonało się.

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Rozważania modlitw wstępnych Różańca świętego:

CREDO

Wyznanie wiary:
Skład Apostolski ( Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego ... )
- Wierzę w obecność Boga
- Wierzę w Słowo Ewangelii
- Wyznaję posłuszeństwo Ojcu Świętemu jako Wikariuszowi Jezusa Chrystusa

Ofiarujemy Ci Najświętsza Dziewico to Wierzę ... , aby uczcić Twoją wiarę tutaj na ziemi i prosić Cię, abyś pozwoliła nam uczestniczyć w Twojej wierze.

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, aby adorować Cię w Twojej Jedności i uznać, że jesteś przyczyną, początkiem i końcem wszystkich rzeczy.

3 x Zdrowaś Maryjo:
1. Aby wielbić Ojca Przedwiecznego, który w kontemplacji rodzi swojego Syna.
2. Aby wielbić Syna Bożego równego Ojcu, który razem. z Nim we wzajemnej miłości rodzi Ducha Świętego.
3. Aby wielbić Ducha Świętego, który przez miłość od Ojca i Syna pochodzi.

Ofiarujemy Ci Trójco Przenajświętsza te trzy Zdrowaś Maryjo, aby podziękować Ci za wszystkie łaski, których udzieliłaś Maryi i nam przez Jej pośrednictwo!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


CZĘŚĆ CHWALEBNA. TAJEMNICA I
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa


Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją wieczność.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Jedenasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci chwalebnego Zmartwychwstania Pana Jezusa, pragnąc:

1. Uczcić zstąpienie Chrystusa Pana do piekieł.
2. Uczcić wyprowadzenie i radość dusz tych wszystkich
sprawiedliwych, które przebywały w otchłani.
3. Uczcić połączenie Jego duszy z ciałem w grobie.
4. Wysławiać Jego cudowne wyjście z grobu.
5. Wysławiać Jego zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem.
6. Wysławiać cztery chwalebne przymioty Jego ciała. *)
7. Wielbić moc i panowanie, jakie otrzymał od Ojca w Niebie i na ziemi.
8. Uczcić ukazanie się, którym wyróżnił Najświętszą Maryję Pannę, Apostołów i Uczniów.
9. Rozważać jego rozmowy z Ojcem Niebieskim i uczcić posiłek, jaki spożył z Apostołami.
10. Wysławiać pokój, władzę i misję, jakie dał Apostołom, by szli na cały świat.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …

Cztery chwalebne przymioty zmartwychwstałego ciała Pana Jezusa
/Cztery przymioty uwielbionych ciał./

Pierwszy przymiot - niecierpiętliwość - uchroni chwalebne ciało przez całą wieczność nie tylko od wszelkiego zepsucia, lecz zgoła od wszelkiej najmniejszej dolegliwości. To Jan w uniesieniu mówi: "Śmierci już nie będzie, bo dawne rzeczy przeminęły" (Ap 21,4).

Drugi przymiot - przenikliwość - udzieli chwalebnemu ciału mocy przenikania wszelkich ciał tak, jak promień słońca przenika szkło, którego jednak nie przecina ani nie uszkadza.

Trzeci przymiot - zwinność, ruchliwość - obdarzy chwalebne ciało zdolnością bardzo szybkiego poruszania się na wszystkie strony. Izajasz to przepowiedział w słowach: "którzy mają nadzieję w Panu, odmienią siłę, wezmą pióra jako orły; polecą, a nie utrudzą się" (Iz 40,31).

Czwarty przymiot - jasność - uczyni chwalebne ciało jaśniejszym od wszelkiego światła. "Błogosławieni w niebie”, przewidział to prorok Daniel, „świecić będą jak światłość sklepienia, [...] jak gwiazdy na wieki wieczne" (Dn 12,3).


CZĘŚĆ CHWALEBNA. TAJEMNICA II
Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją nie skończoną wielkość.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Dwunasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci chwalebnego Wniebowstąpienia Pana Jezusa, pragnąc:

1. Rozważać przyrzeczenie zesłania Ducha Świętego dane Apostołom przez Zbawiciela.
2. Uczcić spotkanie i zgromadzenie się wszystkich uczniów Chrystusa Pana na Górze Oliwnej.
3. Uczcić błogosławieństwo jakiego udzielił wznosząc się do Nieba.
4. Rozważać i wysławiać chwalebne Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa.
5. Wysławiać Boski triumf i przyjęcie, jakie zgotował Mu Bóg Ojciec i mieszkańcy Niebios.
6. Wysławiać otwarcie przez Niego bramy Niebios, gdzie nie wszedł dotąd żaden ze śmiertelników.
7. Uczcić zasiadanie Syna Bożego po prawicy Ojca.
8. Wysławiać moc, jaką otrzymał, by sądzić Żywych i umarłych.
9. Rozważać Jego powtórne przyjście na ziemię, kiedy to Jego moc i majestat ukażą się w pełnym blasku.
10. Wysławiać i wielbić sprawiedliwość, jaką okaże na Sądzie Ostatecznym, nagradzając dobrych i karząc złych na całą wieczność.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …


CZĘŚĆ CHWALEBNA. TAJEMNICA III
Zesłanie Ducha Świętego

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją wszechogarniającą opatrzność.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Trzynasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci tajemnicy Zesłania Ducha Świętego, pragnąc:

1. Wysławiać prawdę o Duchu Świętym - Bogu, który od Ojca i Syna pochodzi i który jest sercem Boskości.
2. Uczcić zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.
3. Uczcić wielki szum, który był znakiem siły i mocy Ducha Świętego.
4. Wielbić Ducha Świętego, który pod postacią ognistych języków zstąpił na Apostołów, aby obdarzyć ich mądrością oraz miłością Boga i bliźniego.
5. Uczcić pełnię łask, jaką uhonorował Niepokalane Serce Maryi, swojej wiernej Oblubienicy.
6. Wysławiać Jego cudowny wpływ na wszystkich świętych i na samego Jezusa, którego prowadził przez całe Jego ziemskie życie.
7. Rozważać i wielbić dwanaście owoców Ducha Świętego. *)
8. Rozważać i wielbić siedem darów Ducha Świętego. *)
9. Prosić szczególnie o dar mądrości i nadejście panowania Ducha Świętego w sercach ludzi.
10. Otrzymać zwycięstwo nad trzema złymi duchami, które są Mu przeciwstawne, tzn. duchem pożądliwości ciała, świata i szatanem.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …

12 owoców Ducha Świętego

- miłość
- radość
- pokój
- cierpliwość
- gorliwość
- dobroć
- mądrość
- łagodność
- wiara
- skromność
- wstrzemięźliwość
- czystość

Modlitwa o 12 owoców Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna!

Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie ukochał(a),
a braci ze względu na Ciebie;
radości, abym się świętą pociechą napełniał(a);
pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia;
owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich Boskich doświadczeń.

Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej;
dobroci, któraby mnie czyniła miłym(ą) dla wszystkich;
mądrości, abym umiał(a) unikać grzechów i innym dobrze radzi(a);
łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował(a).

Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył(a) Słowu Bożemu;
skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał(a);
wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował(a) ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi.

Spraw, abym zachowując serce czyste zasłużył(a)
oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen


Dary Ducha św.

Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa.

W liczbie tradycyjnie wymienianych 7 darów, którymi obdarza Duch Święty (Iz 11,2n), Kościół widzi ich bogactwo i pełnię. Takie jest symboliczne znaczenie tej liczby.

1. Dar Mądrości pozwala nam przyjąć punkt widzenia samego Boga: czyli punkt widzenia oparty na fundamencie miłości
2. Dar Rozumu uzdalnia do trafnego rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych tajemnic
3. Dar Rady przystosowuje używane przez nas środki do obranych celów (jak czyni to roztropność)
4. Dar Męstwa obdarza wytrzymałością wobec próby
5. Dar Umiejętności pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych
6. Dar Pobożności pomaga zachwycać się Bogiem i kochać Go
7. Dar Bojaźni Bożej jest pełną miłości obawą, że wciąż mało Go kochamy

Duch Św. udoskonala:

1. Wiarę przez dar rozumu
2. Nadzieję przez dar umiejętności
3. Miłość przez dar mądrości
4. Roztropność przez dar rady
5. Sprawiedliwość przez dar pobożności
6. Umiarkowanie przez dar bojaźni Bożej
7. Męstwo przez dar męstwa


CZĘŚĆ CHWALEBNA. TAJEMNICA IV
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją nie wypowiedzianą hojność.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Czternasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia z duszą i ciałem Najświętszej Maryi Panny, pragnąc:

1. Wysławiać odwieczne przeznaczenie Maryi, jako najdoskonalszego stworzenia Bożego.
2. Wysławiać Jej Niepokalane Poczęcie oraz pełnię łask i mądrości.
3. Uczcić Jej narodziny które uradowały cały wszechświat.
4. Uczcić Jej ofiarowanie i przebywanie w świątyni.
5. Wysławiać Jej wspaniałe i wolne od grzechu życie.
6. Wysławiać pełnię Jej wszelkich cnót.
7. WysłaWiać Jej płodne dziewictwo i bezbolesne narodziny Zbawiciela.
8. Wysławiać Jej Boskie macierzyństwo i zaślubiny z Trójcą Przenajświętszą.
9. Uczcić Jej naznaczone miłością szlachetne zaśnięcie
10. Wysławiać Jej przebudzenie i triumfalne Wniebowzięcie.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …

CZĘŚĆ CHWALEBNA. TAJEMNICA V
Ukoronowanie NMP na królową Nieba i ziemi

Ojcze nasz:
Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją wieczną chwałę.

10 x Zdrowaś Maryjo:
Piętnasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci chwalebnego ukoronowania Matki Najświętszej na królową Nieba i ziemi, pragnąc:

1. Uczcić potrójną koronę, jaką Trójca Przenajświętsza ukoronowała Maryję.
2. Wysławiać nową radość i chwałę, jaką Niebo otrzymało przez Jej triumf.
3. Uznać Ją za Królową Nieba, ziemi, Aniołów i ludzi.
4. Uznać Ją za skarbnicę i szafarkę łask Bożych, zasług Jezusa Chrystusa i darów Ducha Świętego.
5. Uznać Ją za pośredniczkę i wspomożycielkę ludzi.
6. Wysławiać zniszczenie przez Nią szatana i herezji.
7. Wysławiać Ją jako pewną ucieczkę grzeszników.
8. Wysławiać Ją jako Matkę - karmicielkę sprawiedliwych.
9. Wysławiać Ją jako radość i łagodność sprawiedliwych.
10. Wysławiać Ją jako wszechobecne schronienie Żywych, ucieczkę grzeszników oraz wszechmocną ulgę strapionych, umierających i dusz czyśćcowych.

Chwała Ojcu ... + O, mój Jezu ... + O Maryjo bez grzechu poczęta …


Na zakończenie

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.

Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.

 

Link do wątku na Forum Frondy: