Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Zarząd Żywego Różańca dawnego Forum Frondy - Komunikat


Zarząd Żywego Różańca FF czuje się w obowiązku zająć stanowisko dotyczące dalszego funkcjonowania w obliczu niedawno zaistniałej sytuacji.
Jako wspólnota modlitewna chcemy powstrzymać się od oceny działań poszczególnych osób związanych dotychczas z portalem, zarówno jego władz jak i poszczególnych forumowiczów.
Nie oznacza to, że poszczególne osoby z Różańcem związane nie mają prawa osobiście wyrażać swojego zdania i podejmować działania na własny rachunek. Nie chcąc jednak wikłać Dzieła - mającego charakter wybitnie nadprzyrodzony i z natury nastawionego na jednoczenie - w bieżące napięcia, postanawiamy co następuje:

- Kontynuować modlitwę wg Ceremoniału organizującego naszą aktywność.

- Informować i zachęcać do udziału w Różańcu zarówno na portalu Fronda pl (co jest naturalne), jak i w innych miejscach, szczególnie tam, gdzie skupia się obecność dotychczasowych uczestników Różańca jak i potencjalnych kandydatów.
Wiąże się to z otwartością jaką powinna się charakteryzować wspólnota katolicka, a jednocześnie podziałem jaki nastąpił wśród Dam i Rycerzy.

- Pomocą służącą naszej aktywności pozostaje strona ŻRFF istniejąca niezależnie od portalu, jak było to do tej pory
http://zrff.pl/

- Pozostawiamy swobodę (jak dotychczas) przynależenia do poszczególnych Róż, przypominając, że członkostwo jednak zobowiązuje, co postaramy się egzekwować w sposób wypracowany do tej pory.

- Nazwa pozostaje niezmieniona ze względu na historycznie uwarunkowaną tożsamość dotychczasowych członków naszej wspólnoty.

Mimo rozłamu na Forum postarajmy się nie tracić jedności w modlitwie, która do tej pory była zdolna łączyć osoby o skrajnie odległych poglądach
Zachęcamy do gorliwej modlitwy, abyśmy wszyscy potrafili realizować wolę Bożą i aby kryzys wzmacniał nas jako poszczególne osoby, oraz żeby Dzieło Maryi się rozwijało.

Zarząd ŻRFF